ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επωνυμία Εταιρείας*:
Αντικείμενο δραστηριοτήτων*:
Αριθμός εργαζομένων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Ονοματεπώνυμο*:
Τίτλος Υπευθύνου:
Διεύθυνση*:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα:
Τηλ*: κιν:
Φαξ*:
e mail*:
Web site:
* Υποχρεωτικό Πεδίο

Σημειώστε ποιες υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν

TBSM™
(Μοντέλο Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Λύσης™)
Μελέτες και Στρατηγικός Σχεδιασμός.
         Επιχειρησιακό Σχέδιο - Business Plan.
         Διαγνωστικό Έλενχο Διαδικασιών και Οργάνωσης.
         Βιωσιμότητα και Σκοπιμότητα Επενδύσεων.
         Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων.
         Έρευνα Αγοράς.
         Marketing Plan.
         Στρατηγικού Σχεδιασμού.
         Μέτρηση της Επίδοσης της Επιχείρησης.
         Υποβολή προτάσεων σε Αναπτυξιακά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων
ISO 9001:2000 (Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας).
         ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης).
         HACCP (Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).
         OHSAS 18000 (Σύστημα Διαχείρησης Ασφάλεας & Υγιεινής).
Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων. Με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία της Profiles         International Inc
Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing
         Διενέργεια Ερευνών Αγοράς.
         Ανάπτυξη Marketing Plan.
         Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων - Franchising.
         Δημόσιες Σχέσεις.
         Διαφήμιση
         Δημιουργία Εντύπων και Διαφημιστικών Φυλλαδίων.

Άλλο (περιγράψτε)

Όλα τα παραπάνω.


                         


Γιαμαλάκη 15Α Ηράκλειο Κρήτης  ΤΚ 71 202
e mail: administration@hrbsolutions.gr