ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: www.ypetho.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης: www.ypan.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: www.minenv.gr

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας: http://www.statistics.gr/

Ευρωπαϊκή Ένωση: www.europa.eu.int

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: www.tee.gr

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: www.oe-e.gr

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης: www.iso.ch

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστοποίησης: www.cenorm.be

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης: www.elot.gr

The ISO 14000 Information Center: http://www.iso14000.com/

Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας: www.osh.gr

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.: http://www.elinyae.gr/

International HACCP Alliance: http://www.haccpalliance.org/

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ): http://www.efet.gr

Agrocert - Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. (οργ. πιστοποίησης & επίβλεψης γεωργικών προϊόντων): http://www.agrocert.gr/

Επιμελητήριο Ηρακλείου: www.ebeh.gr

Δήμος Ηρακλείου: www.heraklion-city.gr

ΕΟΜΜΕΧ: www.eommex.gr