ΝΕΑ

Η HR&B Solutions χορηγός στο 2ο Συνέδριο με θέμα την Ποιότητα "QUALITY FORUM", που διοργάνωσε το Περιοδικό "Eco-Q" και το "Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας", 4 & 5 Νοεμβρίου 2004, Ηράκλειο Κρήτης.

Η HR&B Solutions ανέπτυξε στο ξενοδοχείο Lato Boutique Hotel ISO 9001:2000 και HACCP ενσωματωμένα στην Διοικητική Πλατφόρμα TBSM. Για τα ανωτέρω συστήματα διαχείρισης το Lato Boutique Hotel πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2005.

Η Swissport Hellas Sud στις 8 Ιουνίου 2005 βραβεύτηκε από την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη με Τιμητική Διάκριση Ποιότητας στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, στις Τιμητικές Διακρίσεις Ποιότητας ECO-Q. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της Swissport International κος Joseph InAlbon.

Διεθνές Βραβείο στην Εταιρεία Λιαδάκης ΑΒΕΕ. Η εταιρεία ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΕ βραβεύτηκε, για την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, στις 7 Μαρτίου 2005 από το TRADE LEADERS' CLUB στην Γενεύη κατά την διάρκεια του 26ου Διεθνούς Βραβείου "New Millennium Award" για την Τεχνολογία και την Ποιότητα "International Award for Technology and Quality".

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει στην Swissport Hellas Sud, εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών η οποία ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο της μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών της Swissport, Ενοποιημένο Τριπλό Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2000, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000, Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής OHSAS 18000 ενσωματωμένο στην Διοικητική Πλατφόρμα TBSM.
Το συγκεκριμένο σύστημα αφενός μεν αποτελεί Παγκόσμια Καινοτομία αφετέρου δε έχει προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση ποιοτικά και ποσοτικά, με βασικό γνώμονα την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει και εφαρμόζει το TBSM (Total Business Solution Model) το οποίο έχει προσανατολισμό τη συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεων, η οποία παρακολουθείται δυναμικά και περιοδικά, και μέσω της σύνθεσης κατάλληλων εργαλείων management, επιτυγχάνεται η αύξηση και η διατήρηση της αποδοτικότητας. Το TBSM™ είναι ανθρωποκεντρικό, αναπτύσσει ένα σύστημα διοίκησης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ταυτόχρονα ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής κουλτούρας.

Συμμετοχή στο Συνέδριο Maritime Security Forum 2005 I.S.P.S. Code. Η HR&B SOLUTIONS σε συνεργασία με την εταιρεία Κύκλος Ασφαλείας Α.Ε. «Security Ring» παρουσίασαν στο συνέδριο Maritime Security Forum "Πρώτες Εμπειρίες από την Εφαρμογή του I.S.P.S. Code - Διαπιστώσεις και Βελτιώσεις για το Μέλλον" το θέμα "Greek Ports: I.S.P.S. Code and Management Systems, Benefits and Opportunities". Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά 4 Μαρτίου 2005, υπό την Αιγίδα του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, και διοργανώθηκε από το Περιοδικό της Ποιότητας ECO-Q και την ATHOS Ltd.

— Η HR&B Solutions Χορηγός στο 1ο Συνέδριο με θέμα την Ποιότητα "QUALITY FORUM", που διοργάνωσε το Περιοδικό "Eco Q" και το "Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας", 2 & 3 Νοεμβρίου 2004, Ηράκλειο Κρήτης.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Σεμινάριο με θέμα «Εφαρμοσμένες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», 4 και 6 Οκτωβρίου 2004 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα : Διαμόρφωση Εταιρικής Κουλτούρας, Στοχοθεσία, Εφαρμοσμένες Τεχνικές Πωλήσεων, Αρχές Σωστής Εξυπηρέτησης, Επιλογή και Διαχείριση Πωλητών, Διάχυση Εταιρικής Κουλτούρας, Παρουσίαση PSI (Profiles Sales Indicator), Παρουσίαση και εφαρμογή του εργαλείου CSP (Customer Service Perspective).

— Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Σεμινάριο με θέμα «Εφαρμοσμένες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», 19 και 21 Ιουλίου 2004 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα : Διαμόρφωση Εταιρικής Κουλτούρας, Στοχοθεσία, Εφαρμοσμένες Τεχνικές Πωλήσεων, Αρχές Σωστής Εξυπηρέτησης, Επιλογή και Διαχείριση Πωλητών, Διάχυση Εταιρικής Κουλτούρας, Παρουσίαση PSI (Profiles Sales Indicator), Παρουσίαση και εφαρμογή του εργαλείου CSP (Customer Service Perspective).

— Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Σεμινάριο με θέμα «Ο Κατάλληλος Άνθρωπος στην Κατάλληλη Θέση & Job Match», 24 Απριλίου 2004 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα: The New Art of Hiring Smart - Η πιο σύγχρονη μέθοδος επιλογής προσωπικού, Η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, Τα στάδια της ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, Συμπλήρωση του εργαλείου «The Profile», Επιχειρησιακά παίγνια με το JPS (Job Profile Survey) και δημιουργία Job Pattern.

— Η HR&B Solutions Χορηγός στο Quality in the Workplace: Make it Happen -Ποιότητα στην Εργασιακό Χώρο, που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 10 -16 Νοεμβρίου 2003.