ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στρατηγικός συνεργάτης είναι η Profiles International Inc.. Η Profiles International είναι η Leader παγκοσμίως στη βιομηχανία της Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι η εταιρεία που έχει εισάγει με επιστημονική τεκμηρίωση την έννοια του Job Match και η οποία μπορεί να δώσει βέλτιστες λύσεις στην αξιολόγηση - εκπαίδευση - αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.