ΠΡΟΦΙΛ

Ιστορικό

Η HR&B Solutions ιδρύθηκε το 2002 στο Ηράκλειο Κρήτης με βασικό σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, έχοντας ως βασική αρχή ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Θεωρώντας ότι πρέπει να προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες ξεχωρίζουν για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε τοπικό ή ακόμη και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Όραμα

Όραμά μας, η δημιουργία και παροχή καινοτόμων λύσεων με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση και τη συνεχή αύξηση της αποδοτικότητας.

 

Αποστολή

H HR&B Solutions, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και στην κατοχή και γνώση μοντέρνων εργαλείων οργάνωσης, στοχεύει στην παροχή πρωτοποριακών λύσεων και εφαρμογών, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των πελατών της.

Έχοντας ως βασικές αρχές το σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και την προσπάθεια των συνεργατών της, η
HR&B Solutions
θέλει να αποτελέσει τον αξιόπιστο εταίρο των επιχειρήσεων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία γι' αυτές.

Για την εδραίωση της ηγετικής θέσης της στην αγορά, η HR&B Solutions σκοπεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών που θα ενισχύσουν την επέκταση των δραστηριοτήτων της.