Μετράει :

.
.
.
.


Επαγγελματικά Soft Skills:

  • Σκέψη και Λογική
  • Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα
  • Χαρακτηριστικά Συμπεριφοράς
 
............................................................................................................................

Διάρκεια :

.
.
60 λεπτά - Δεν απαιτείται παρακολούθηση ή επίβλεψη  

............................................................................................................................

Χρησιμοποιείται
για :
.
.
.
.
.
.
Παίρνονται αποφάσεις καριέρας για:
  • Επιλογή κύριας κατεύθυνσης στις ανώτερες σπουδές
  • Επιλογή Εμπορική ή Τεχνικής κατεύθυνσης
  • Ανίχνευση και αξιολόγηση των επιλογών καριέρας
  • Αποτελεσματική χρησιμοποίηση του O* Net*
 
............................................................................................................................
Εκθέσεις:
.
.
.
.
.
Εξατομικευμένη Ανάλυση του στυλ σκέψης και λογικής, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των σχετικών με την εργασία χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, πλέον μιας λίστας με σταδιοδρομίες, εργασίες και επαγγέλματα. Περιλαμβάνει ποσοστά Job Match που δείχνουν με ποιο τρόπο τα ατομικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένου επαγγέλματος.
 
............................................................................................................................
Μελέτες
Εγκυρότητας :
.

1999, 2000, 2001  
............................................................................................................................
Διαχείρηση:
.
Internet  
............................................................................................................................
Βαθμολόγηση:
.
Internet  
............................................................................................................................

* Το O* Net αποτελεί το Δίκτυο Επαγγελματικής Πληροφόρησης του Υπουργείου     Εργασίας