Μετράει:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


A. Κατανόηση Πρακτικών των Πωλήσεων
B. Επιβλητικός Δυναμισμός (Πειστικός, Ασφαλής,      Ευκοινώνητος)
C. Επιμονή (Εμμένων, Αταλάντευτος, Συναισθηματικά Σκληρός)
D. Συναισθηματική Κατανόηση (Εστίαση στους Ανθρώπους,      Προσανατολισμός στις Σχέσεις)
E. Δυναμισμός (Έντονα Ανταγωνιστικός, Επιθετικός, Άτομο που      Αξιοποιεί τις Ευκαιρίες)
F. Οργάνωση (Οργανωτικός, Συμμορφούμενος, Εστιασμένος      στην Καθημερινότητα)
G. Ωριμότητα (Ορθή Κρίση, Σταθερός, Ανθεκτικός)
H. Δημιουργικότητα (Εφευρετικός, Μοναδικός, Καινοτόμος)
I. Κίνητρο (Αναγνώριση, Ανατροφοδότηση, Εξωτερικής     Προέλευσης)

 
............................................................................................................................

Πόσος χρόνος χρειάζεται:

.
.
20 λεπτά  

............................................................................................................................

Μελέτη
Εγκυρόττητας :
.
.

Ετησίως από το 1991 έως 1998  
............................................................................................................................
2 Εκθέσεις :
.
.
.
Παράγει ξεχωριστές εκθέσεις για Πωλήσεις προς το
Εξωτερικό (Outbound Sales) και Πωλήσεις στο Εσωτερικό (Inbound Sales) με γραφικές και περιγραφικές γραπτές πληροφορίες
 
............................................................................................................................
Προσαρμογή:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Αναπτύσσει πρότυπα επαγγελματικής καταλληλότητας
ανάλογα με την:
  • Θέση
  • Εταιρία
  • Τμήμα
  • Διευθυντή
  • Γεωγραφική Τοποθεσία
  • Οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω
 
............................................................................................................................
Διαχείριση:
.
Internet - Χαρτί / Μολύβι  
............................................................................................................................
Scoring Options:
.
Internet