Μετράει :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


A. Χαρακτηριστικά Συμπεριφοράς

 • Εμπιστοσύνη
 • Διακριτικότητα στη Συμπεριφορά (Τακτ)
 • Ενσυναίσθηση
 • Ευσυνειδησία
 • Υπακοή
 • Εστίαση
 • Πολιτισμένοι & Καλοί τρόποι
 • Ευελιξία

B. Επάρκεια Γνώσεων

 • Λεξιλογική
 • Αριθμητική

C. Επαγγελματική Καταλληλότητα (Job Match)

D. Οπτική της Εταιρικής Εξυπηρέτησης

 
............................................................................................................................

Διάρκεια:

.
Λιγότερο από 30 λεπτά  

............................................................................................................................

Έρευνα και
Μελέτη Εγκυρότητας:

.
.
2003  
............................................................................................................................
Εκθέσεις:
.
.
.
.
 • Ατομική Έκθεση
 • 'Εκθεση Τοποθέτησης
 • Έκθεση Καθοδήγησης
 • Οπτική της Εταιρικής Εξυπηρέτησης
 
............................................................................................................................
Προσαρμογή:
.
.
.
.
.
.

Ανάπτυξη Προτύπου Job Match ανάλογα με:

 • Τη Θέση
 • Την Εταιρεία
 • Τον Manager
 • Τη Γεωγραφική Περιοχή
 
............................................................................................................................
Διαχείρηση :
.
Internet και/ή με χαρτί/μολύβι  
............................................................................................................................
Βαθμολόγηση:
.
Internet