Μετράει:

.
.
.
.
.
.
.

Τις 5 κύριες αρετές για τον επιτυχημένο πωλητή
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Επιμονή
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ενέργεια
 • Κίνητρο πωλήσεων
 
............................................................................................................................

Προβλέπει:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Απόδοση σε 7 σημαντικές συμπεριφορές πωλήσεων
 • Αναζήτηση υποψηφίων πελατών
 • Κλείσιμο πώλησης
 • Απροθυμία προσέγγισης
 • Αυτοδύναμη προσπάθεια
 • Ομαδική δουλειά
 • Χτίσιμο και διατήρηση σχέσεων
 • Προτίμηση τρόπου αποζημίωσης
 

............................................................................................................................

Πόσος χρόνος χρειάζεται:
.
.
15 - 20 λεπτά  
............................................................................................................................
Έκθεση:
.
.
.
.
.
 • Διοικητική Αναφορά: χρησιμοποιείται για την
  επιλογή, το coaching, εκπαίδευση και κατάρριψη
  του κανόνα 80/20
 • Ατομική έκθεση: για προγράμματα ατομικής
  ανάπτυξης
 
............................................................................................................................
Προσαρμόσιμο:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Προσαρμόζει πρότυπα επαγγελματικής καταλληλότητας
ανάλογα με την:
 • Εταιρία
 • Το είδος πωλήσεων
 • Διευθυντή της θέσης
 • Γεωγραφική τοποθεσία
 • Οποιονδήποτε συνδυασμό από τα
  παραπάνω
 
............................................................................................................................
Μελέτη Εγκυρότητας:
.
1999 - 2000  
............................................................................................................................
Διαχείριση:
.
Internet - Χαρτί / Μολύβι