Μετράει:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Α. Ομαδική Ισορροπία
Β. Δυνατά και Αδύνατα σημεία του συνόλου της ομάδας
C. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε μέλους της ομάδας
     συγκρινόμενα με τα χαρακτηριστικά του ηγέτη της ομάδας
     με βάση 12 Ομαδικούς Παράγοντες.
 • Έλεγχος
 • Κοινωνικότητα
 • Υπομονή
 • Ακρίβεια
 • Φιλοδοξία
 • Θετική Προσδοκία
 • Αυτοκυριαρχία
 • Αναλυτικότητα
 • Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα
 • Συναισθηματικότητα
 • Ομαδική Συνεργασία
 • Προσανατολισμός στην Ποιότητα

    

D. Περιγράφει μεθόδους τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει      ένας ηγέτης για να μεγιστοποιήσει την απόδοση κάθε
     μέλους ως μέρος της ομάδας, καθώς επίσης και το είδος
     του ρόλου που ο ηγέτης πρέπει να παίξει μέσα στην ομάδα.

 
............................................................................................................................

Πόσος χρόνος χρειάζεται:

.
.
15 λεπτά  

............................................................................................................................

Εκθέσεις:
.
.
.
Για τους managers και/η τους ηγέτες ομάδων προκειμένου να τις κάνουν πιο αποδοτικές. Επίσης για να βοηθήσουν τους managers στην επιλογή μελών των ομάδων τους που θα αποδώσουν στο maximum.  
............................................................................................................................
Μελέτη Εγκυρότητας:
.
1998, 2001  
............................................................................................................................
Διαχείριση:
.

Internet - Χαρτί / Μολύβι  
............................................................................................................................
Scoring Options:
.
Internet