Μετράει:

.
.
.
.


Το άτομο στο σύνολο του
Τρόπος σκέψης και λογικής
Επαγγελματικά ενδιαφέροντα
Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς

 
............................................................................................................................

Πόσος χρόνος χρειάζεται:

.
.
60 λεπτά - δεν χρειάζεται διαχειριστής ή επιβλέπων  

............................................................................................................................

Χρησιμοποιείται για:
.
.
.
.
.
.
 • Τοποθέτηση
 • Προαγωγές
 • Αυτο-Βελτίωση
 • Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμό διαδοχής
 • Ανάπτυξη περιγραφής θέσεων εργασίας
 
............................................................................................................................
Customize:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Αναπτύσσει πρότυπο επαγγελματικής καταλληλότητας σύμφωνα με τη:
 • Θέση
 • Εταιρία
 • Τμήμα
 • Manager
 • Γεωγραφική τοποθεσία
 • Συνδυασμό των ανωτέρω παραγόντων
 
............................................................................................................................
7 Είδη έκθεσης:
.
.
.
.
.
.
.

 • Ατομική έκθεση
 • Έκθεση τοποθέτησης
 • Έκθεση καταλληλότητας πολλαπλών θέσεων (Multi-Job)
 • Εκπαίδευση και Παρακολούθηση (Coaching)
 • Συνοπτική έκθεση επαγγελματικού προφίλ
 • Συνοπτικές εκθέσεις
 • Γράφημα
 
............................................................................................................................
Μελέτη Εγκυρότητας:
.
1999 - 2003  
............................................................................................................................
Διαχείριση:
.
Internet - Χαρτί / Μολύβι  
............................................................................................................................
Software Options:
.
Internet