ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αναζητούν ένα αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος θα του προσφέρει τις βέλτιστες και πλέον αποδοτικές λύσεις σε κρίσιμα θέματα.

Η HR&B Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με σκοπό την εκμετάλλευση των προκλήσεων και των ευκαιριών.

° TBSM™ (Total Business Solution Model™)
° Μελέτες και Στρατηγικός Σχεδιασμός
° Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων
° Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων
° Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων
° Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing