° Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων

Στην HR&B SOLUTIONS θεωρούμε ότι ένα από τα ιδιαιτέρως σημαντικά στάδια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων είναι η αξιολόγηση - εκπαίδευση - αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Η HR&B SOLUTIONS, προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση προσωπικού από τις επιχειρήσεις, εστιάζοντας την προσοχή στον τρόπο σκέψης και λογικής (ικανότητες) του ατόμου, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του, και όχι μόνο στα τυπικά του προσόντα.

Γι' αυτό το λόγο και επιλέξαμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της Profiles, την εταιρεία η οποία μπορεί να δώσει βέλτιστες λύσεις στην αξιολόγηση - εκπαίδευση - αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.