°
Μελέτες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η HR&B SOLUTIONS διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών :

Επιχειρησιακού Σχεδίου - Business Plan.
Διαγνωστικού Ελέγχου Διαδικασιών και Οργάνωσης.
Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας Επενδύσεων.
Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων.
Έρευνας Αγοράς.
Εμπορικής Ανάπτυξης - Marketing Plan.
Εισαγωγή στο Χ.Α.Α. και την Ν.Ε.Χ.Α.
Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Μέτρησης της Επίδοσης της Επιχείρησης.
Για υποβολή προτάσεων σε Αναπτυξιακά Χρηματοδοτούμενα    Προγράμματα.
Για εισαγωγή στο ΧΑΑ και την ΝΕΧΑ.

με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που αφορούν τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των επιχειρήσεων και την χάραξη της στρατηγικής τους.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και κατάθεση μελετών για την ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Κράτους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.