° Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing

Η HR&B SOLUTIONS παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της επιχείρησης, που αφορούν :

Τη Διενέργεια Ερευνών Αγοράς.
Την Ανάπτυξη Marketing Plan.
Τη Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων - Franchising.
Τις Δημόσιες Σχέσεις.
Τη Διαφήμιση.
Τη Δημιουργία Εντύπων και Διαφημιστικών Φυλλαδίων.

Σε συνεργασία με την επιχείρηση οργανώνουμε και προγραμματίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες του Τμήματος Marketing και Πωλήσεων.